Doporučujem tohoto majstra

GP plynoservis - Servis plynových spotrebičov, meranie a regulacia

Meno: Gašparovič Peter ( servisný technik )

Telefón: 0907 / 249 130

Web: